מדיניות איכות

 

קלבר, תעשיות וסחר בע"מ
קבוץ שעלבים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדיניות האיכות
 
הארגון יפתח וייצר מוצרים תוך שמירה על רמת איכות מרבית  שתובטח ע"י ביצוע כל הפעילויות על פי דרישות הלקוח, החוקים והתקנים  הישימים , תוך מחויבות לשיפור מתמיד     של מערכת האיכות,ושביעות רצון הלקוחות.
 
 
 הארגון יבחן את דרישות הלקוחות ויכולת עמידתו מול הדרישות הטכניות, ויציע               פתרונות הולמיםלשביעות רצון הלקוחות תוך מניעת בזבוז אמצעים ו/אומשאבים.
 
 
 המנהלים והעובדים בכל הדרגים יהיו מודעים למדיניות האיכות ויודרכו לצורךיישומה,   כל אחד בתחום אחריותו. ההנהלה תעודד ותיפעל להגברת מעורבותם שלהמנהלים והעובדים  בחשיפה ובמציאת פתרונות לבעיות במהלך הביצוע.
 
 
הארגון יקיים תהליך רציף ומתמיד של מעקב ושיפור תהליכי הביצוע באמצעות רישומי מעקב אחר תלונות ואירועים חריגים, לימוד וניתוח הבעיות ויישום דרכים לפתרונן ולמניעת הישנותן.
 
 
הארגון יקצה את המשאבים הנדרשים ליישום ולתפעול רציף ושוטף של מערכת ניהולאיכות על פי דרישות תקן ISO 9001 : 2008, ויוודא אפקטיביות ע"יסיקור מערכת האיכות,ועמידה במדיניות האיכות במסגרת סקרי הנהלה תקופתיים.
 
 
מנכ"ל
אשר לב
מה' 01
אוג' 05

פרטי החברה
שם החברה
קלבר תעשיות וסחר בע"מ
כתובת
שעלבים, ת.ד. 99784
איש קשר
אשר לב
טלפון
08-9790001
טלפון נוסף
08-9797470
פקס
08-9797471
אימייל
info@claber.co.il

צור קשר דרך האתר

חדשות המפעל